- promotion of the book

 

 - interview for the radio "Głos Rosji". part 1.

 

- interview for the radio "Głos Rosji". part 2.

 

- artykuł do gazety "Miasto Kobiet"