pozostałe książki:

Małgorzata Abassy

 

Russian Mason on the Paths of his Native Culture. The Case Study of Nicolas Novikov

 

Wydawnictwo „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2014, ISBN 978-83-7638-505-1, 195 s.Mikołaj Nowikow był rosyjskim masonem ze wszystkimi konsekwencjami faktu bycia Rosjaninem: głosił wielkość i niepowtarzalność każdej istoty ludzkiej a jednocześnie był wiernym poddanym Katarzyny II; poszukiwał sposobów wywyższenia  człowieka jako istoty rozumnej i panującej nad  swoim życiem a jednocześnie był głęboko wierzącym wyznawcą prawosławia, pełnym pokory. Jeśli istnieje typ „prawosławnego masona” i „obywatela imperium” to Nowikow był jego najczystszym reprezentantem.

Katarzyna II – rosyjska caryca niemieckiego pochodzenia, i Mikołaj Nowikow – rosyjski prawosławny szlachcic zafascynowany ideami wolnomyślicielskimi zmierzyli się w nierównej walce o samorealizację. Nawet ogromne rosyjskie imperium było za ciasne dla nich dwojga. Jedno z nich musiało przegrać...